Szkoła języka polskiego
dla cudzoziemców

Nasi nauczyciele i metoda

Większość programów w SCHOLA POLONICA, w szkole języka polskiego dla obcokrajowców, nastawiona jest na komunikację, tzn. problemy gramatyczne przedstawione są w sposób praktyczny, w sytuacjach związanych z codziennym życiem. Tak też dobrany jest zakres wprowadzanego słownictwa.

Na czym polega nasza metoda:

  • każdy student jest traktowany indywidualnie
  • bezstresowa atmosfera pozwala na przełamanie lęku przed mówieniem
  • mówienie wyłącznie po polsku od pierwszej lekcji
  • ukierunkowanie na użycie języka w realnych sytuacjach, a przede wszystkim rozwijanie umiejętności komunikowania się
  • aranżowanie naturalnych rozmów, wykorzystanie programów video, ciekawych gier i zabaw pomagających czynnie rozwijać umiejętności uczniów
  • praca indywidualna lub w niewielkich, 2-5 -osobowych grupach
copyright © 2024. all rights reserved. designed by gess.pl