Szkoła języka polskiego
dla cudzoziemców

Oceń swój poziom

C1

Rozumienie ze słuchu - Ciągle jeszcze nie potrafisz myśleć w języku, którego się uczysz. Masz rozległe słownictwo i nie masz dużych problemów ze zrozumieniem większości wypowiedzi.

Mówienie – Potrafisz rozmawiać o problemach dnia codziennego bez żadnych kłopotów. Twoje mówienie jest nieomal płynne. Możesz mieć problemy z rozmowami na tematy specjalistyczne, chociaż jesteś w stanie poprosić o wytłumaczenie niezrozumiałych dla ciebie treści.

Czytanie – Jesteś w stanie przeczytać większość tekstów , kiedy nie są zbyt specjalistyczne, z gazety czy tygodnika, a także teksty dotyczące twojej pracy.

Pisanie – ciągle jeszcze masz kłopoty z pisaniem. Jesteś w stanie prowadzić korespondencję zawodową czy napisać tekst wystąpienia publicznego. Znasz i stosujesz większość zasad gramatycznych.

C2

Rozumienie ze słuchu – nie masz większych problemów ze zrozumieniem języka w większości sytuacji. Znasz i rozumiesz swój język zawodowy.

Mówienie – Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta.

Czytanie – Potrafi streszczać informacje z innych źródeł, pisanych lub mówionych w sposób spójny odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia.

Pisanie – Potrafi wyrażać swoje myśli bardzo płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

copyright © 2024. all rights reserved. designed by gess.pl