Szkoła języka polskiego
dla cudzoziemców

Kursy specjalistyczne

Na pewno wiele osób zna książki Normana Daviesa dotyczące historii Polski. Czytając je podziwiamy jego znajomość polskiej historii i umiejętności analityczne. Nikt z nas nie zastanawia się, ile musiał włożyć pracy nie tylko w poznanie naszej historii, ale także w nauczenie się języka polskiego. Bowiem bez znajomości języka polskiego w zakresie swojej specjalności nie miałby okazji poznać tak świetnie źródeł, które mu służyły do opisania tych wszystkich wydarzeń.

SCHOLA POLONICA – szkoła języka polskiego dla cudzoziemców, organizuje specjalistyczne kursy języka polskiego – dla biznesmenów, dziennikarzy, prawników, tłumaczy i innych specjalistów.

Na kursach specjalistycznych:

NAUCZYSZ SIĘ:

  • nowego słownictwa dotyczącego spraw zawodowych, aktualnych problemów międzynarodowych,unijnych, ekonomicznych i finansowych;
  • kreowania wypowiedzi pisemnych i ustnych;
  • zwrotów przydatnych w przedstawianiu swoich opinii, w argumentacji, negocjacji, wystąpieniach publicznych;
  • myślenia po polsku.

BĘDZIESZ WIEDZIEĆ JAK:

  • zrozumieć dłuższe teksty i prowadzić dyskusję na tematy specjalistyczne;
  • rozróżniać i posługiwać się różnymi typami języka takimi jak: język potoczny czy urzędowy;
  • posługiwać się popularnymi frazami oraz idiomami.

W naszych kursach brali udział tłumacze z Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Trybunału w Strasburgu, dziennikarze, historycy sztuki, biznesmeni i wielu innych.

"I am very satisfied with SCHOLA POLONICA. This is a proper school, with great tradition, working from its own premises and has a pool of excellent teachers regularly working in the school. On 8 September, the day I switched to Schola Polonica, I had an interview in Polish with Ms Anna Pomykallo, the director of the school, to determine the objectives of my course with them. As of the following day, I was entrusted to three different teachers (on most days I had classes with two of them, one in the morning and the other in the afternoon. The course with them was very well structured, with grammar and conversation units that enabled me to extend my vocabulary and confidence in oral communication. I also appreciated the reading unit during which we studied texts relating to the EU and Poland’s accession. The three teachers were professionally and personally impeccable and I feel that they fully reached the objectives which had been set for my course. I can certainly recommend Schola Polonica" Giuseppe Manganaro – translator in the European Parliament

Programy są przygotowywane pod kątem konkretnych potrzeb ich uczestników.

copyright © 2024. all rights reserved. designed by gess.pl