Szkoła języka polskiego
dla cudzoziemców

Kursy wyjazdowe

Polacy uważają, że Polska jest pięknym krajem i jest w niej wiele miejsc nie odkrytych. Jest w Polsce wiele pięknych miast, zamków, pałaców i skansenów oraz innych zabytków architektury. Ale ciągle największą atrakcja jest nie zniszczona przyroda. Piękne naturalne parki narodowe i krajobrazowe, w których na szczęście nie ma tłumów turystów, dają możliwość bezpośredniego kontaktu z naturą.

Właśnie w takich miejscach SCHOLA POLONICA, szkoła języka polskiego dla obcokrajowców, oprócz regularnych kursów, prowadzonych w ciągu całego roku w szkole, organizuje sesje wyjazdowe. Jest to dla cudzoziemców wyjątkowa okazja niezwykle intensywnej nauki języka, połączonej z atrakcjami turystycznymi i rekreacyjnymi, co znacznie przyspiesza uczenie się języka. Kursy te trwają zwykle od tygodnia do trzech. Regularne lekcje w ilości 3-5, zwykle odbywają się przed południem lub rano i wieczorem. Są one uzupełniane całodzienną konwersacją z nauczycielem oraz koniecznością porozumiewania się po polsku w różnych sytuacjach, co daje wymierne i szybkie efekty. Tego typu sesje językowe organizujemy na każdym poziomie – od zerowego do zaawansowanego. Kursy wyjazdowe odbywają się przez cały rok i mogą być zarówno grupowe jak i indywidualne.

copyright © 2024. all rights reserved. designed by gess.pl